Fier wil tweede Veilige Veste realiseren in Rotterdam-Rijnmond

Een plek waar de meest kwetsbare kinderen en jongeren veilig zijn én zich veilig voelen, waar ze geen risico’s lopen. Een plek waar ze de beste behandeling en begeleiding krijgen; een veilige locatie die ze niet belemmert in het contact met de buitenwereld. Dat is precies wat Fier wil doen met de realisatie van een tweede Veilige Veste.

Te veel kinderen worden al jong geconfronteerd met geweld, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting. Later in hun leven kampen zij met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering, waardoor ze vastlopen op meerdere levensgebieden.

Wat een enorme winst valt er te behalen als we geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen voorkomen en stoppen. Als we er op tijd bij kunnen zijn als het thuis dreigt mis te lopen, als we direct bescherming en de juiste hulp kunnen bieden. Het doorbreken van destructieve patronen vraagt om actie, een offensief tegen verwaarlozing en geweld. Fier heeft een holistisch totaalconcept ontwikkeld met een duurzaam toekomstbestendig effect: de Veilige Veste. Een plek waar meisjes, jongens en vrouwen een veilig onderkomen vinden, waar ze opvang, hulp en bescherming krijgen en kunnen werken aan hun toekomst. Zonder zich te hoeven verstoppen. Want: je verstoppen of opgesloten worden als bescherming tegen geweld terwijl de daders vrij rond lopen; dat is toch de wereld op z’n kop?

Een tweede Veilige Veste

De eerste Veilige Veste staat in Leeuwarden. Een uniek en landelijk concept dat werkt en navolging verdient. In Rotterdam-Rijnmond willen we de tweede Veilige Veste neerzetten. In een aansprekend en duurzaam gebouw, in een omgeving die een positieve invloed heeft. Een plek waar begeleiding, behandeling, emancipatie en veerkracht hand in hand gaan. Er is grote behoefte aan een tweede Veilige Veste: we hebben doorlopend meisjes en jonge vrouwen op de wachtlijst staan. Fier wil hiermee een betekenisvolle bijdrage leveren en zich hard maken voor een beter en duurzaam perspectief voor kwetsbare kinderen en jongeren.