Opgroeien zonder geweld

Een gezonde, kansrijke en veilige omgeving om in op te groeien is niet voor alle kinderen en jongeren realiteit. Iedere schoolklas in Nederland telt er gemiddeld één: een ernstig getraumatiseerd kind. Elk jaar zijn in ons land 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.

Kinderen die al jong te maken krijgen met geweld, verwaarlozing, misbruik en uitbuiting krijgen later in hun leven vaak allerlei problemen. Problemen op school en op het werk, armoede, verslavingsproblemen, criminaliteit, risico’s op seksuele uitbuiting en tienerzwangerschappen, problemen met opvoeding en ouderschap.

Er is een groot risico dat de kinderen van deze kinderen – net zoals zij zelf – getraumatiseerd raken door herhaling van geweld of verwaarlozing. Een vicieuze cirkel van kwetsbaarheid die wordt doorgegeven van generatie op generatie.

Geweld heeft ook een grote impact op onze samenleving. Alleen al de directe kosten die huiselijk geweld en kindermishandeling met zich meebrengen lopen op tot in de miljoenen. Denk maar eens aan de inzet van de hulpdiensten en beschermingsmaatregelen, van medische behandeling, van uithuisplaatsingen en de opvang van slachtoffers die op de vlucht zijn voor geweld. En dan hebben we het nog niet eens over de kosten van arbeidsverzuim, schooluitval en uitkeringen. Of de torenhoge kosten door een ongezonde leefstijl en langdurige afhankelijkheid van zorg.